Członkowie

    „SPOŁEM” PSS w Turku skupia dziś 333 członków konsumentów z rejonu działania nie tylko z miasta Turku, ale także z rejonu działania tj. powiatu Tureckiego, Konińskiego, Kolskiego, Poddębickiego i Łęczyckiego.
    Każdy członek spółdzielni musi zadeklarować w niej co najmniej jeden udział w kwocie 600 zł. Statut spółdzielni przewiduje możliwość zadeklarowania do 20 udziałów, średnio członkowie posiadają 2,56 udziału, a łącznie członkowie wpłacili udziały na kwotę 700 tys. zł.
    W odróżnieniu od spółek prawa handlowego ("kapitałowych") członkowie zakładający spółdzielnię nie muszą dysponować żadnym określonym przez prawo minimalnym kapitałem założycielskim . W spółdzielni w odróżnieniu od spółek kapitałowych członek posiada jeden głos w głosowaniu na sprawami spółdzielni.
W sprawach członkowskich prosimy o kontakt z Panią Seweryną Werbińską.