Kontakt

\'SPOŁEM\' POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W TURKU
ul. Plac Wojska Polskiego 17
62-700 Turek

NIP: 668-000-12-71
REGON: 001075141

Telefon: 63 278 87 00


Administracja:
tel. +48 63 278 87 00
tel. +48 519 335 114
fax +48 63 278 87 00
e-mail: sekretariat@turek.spolem.org.plKadry:
tel. +48 63 288 59 84
fax +48 63 278 87 00 
e-mail: kadry@turek.spolem.org.pl Prezes Zarządu:
mgr Grzegorz Janik 
e-mail: grzegorzjanik@turek.spolem.org.pl


Zastępca Prezesa
mgr Mariusz Juszkiewicz           
e-mail: mjuszkiewicz@turek.spolem.org.pl
 Dział Handlowy:
tel. +48 519 335 105 (Kierownik Działu Handlowego)
tel. +48 519 335 100
tel. +48 519 335 163
fax +48 63 278 87 40
e-mail: handel@turek.spolem.org.pl (Kierownik Działu Handlowego)
e-mail: hurtur@turek.spolem.org.pl (Referent d/s marketingu)
e-mail: informatyk@turek.spolem.org.pl (Referent d/s informatyki)  

Dział Handlowy (sklepy oddziału Rychwał: 17, 18, 30, 31, 35, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 50, 52)
tel. +48 519 335 162
tel. +48 519 335 160
tel. +48 519 335 161
e-mail: rychwal@turek.spolem.org.pl Dział Ekonomiczno - finansowy:
tel. +48 63 288 59 88
tel. +48 63 288 59 87 
e-mail: ekonomiczny@turek.spolem.org.pl
e-mail: finanse@turek.spolem.org.plDział Księgowości:
tel. +48 63 288 59 86
tel. +48 519 335 125
e-mail: ksiegowosc@turek.spolem.org.plKomórka Remontowo-Budowlana
tel. +48 519 335 102
e-mail: dorotatylki@turek.spolem.org.pl


Program lojalnościowy Społem Znaczy Razem
INFOLINIA: +48 519 335 164 czynna w dni robocze od 1000 do 1300 (opłata wg. taryfy operatora)

e-mail: karta@turek.spolem.org.pl


 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest \'SPOŁEM\' POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W TURKU, Plac Wojska Polskiego 17, 62-700 Turek.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem \'SPOŁEM\' POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W TURKU, Plac Wojska Polskiego 17, 62-700 Turek; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego karta@turek.spolem.org.pl