Zarząd

Członkowie Zarządu:
1. mgr Grzegorz Janik – Prezes Zarządu,
2. Mariusz Juszkiewicz – Zastępca Prezesa.
 Rada Nadzorcza (kadencja 2021-2024): 
1. mgr inż. Dorota Tylki – przewodnicząca,
2. Edmund Słomski – zastępca przewodniczącego,
3. Jolanta Rosiak - sekretarz,
Członkowie:
1. Aleksander Krzyżanowski, 
2. Ryszard Mili,
3. Barbara Marciniak,
4. Ewa Rosiak,
5. Stanisław Warych.

 Komisja Rewizyjna:
1. Ryszard  Jankowski - przewodniczący,
2. Anna Robak - członek,
3. Seweryna Werbińska - członek.