Zarząd

Członkowie Zarządu:
1. inż. Marian Dybus – Prezes Zarządu,
2. mgr Mariusz Juszkiewicz – Zastępca Prezesa,
3. mgr Grzegorz Janik – Zastępca Prezesa Gł.Księgowy.

 Rada Nadzorcza (kadencja 2017-2020): 
1. mgr inż. Dorota Tylki – przewodnicząca,
2. Ryszard Mili – zastępca przewodniczącego,
3. inż. Jolanta Cichocka - sekretarz,
Członkowie:
1. Jan Chabier, 
2. Grażyna Urbaniak,
3. Barbara Marciniak,
4. Ewa Rosiak,
5. Stanisław Warych,

 Komisja Rewizyjna:
1. Anna Robak - przewodnicząca,
2. mgr Bożena Kucharska - członek,
3. Jolanta Rosiak - członek,